Projecten

Kitchen Pilot

Dit EFRO-project focust op mensen met een chronische zorgvraag die vaak niet in staat zijn zelf te koken. Hun maaltijden worden bereid in grootkeukens en onderworpen aan een regeneratieproces (voeding wordt na koelen of invriezen opnieuw opgewarmd), wat kwaliteitsverlies en ook verlies van nutritionele waarde veroorzaakt. Voedingsbedrijven besteden hieraan nog te weinig aandacht omdat simulaties van het regenereren vaak onmogelijk zijn.


In het NuHCaS project wordt een testomgeving ontwikkeld die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren nabootsen. Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren.

PROOF

Het groeiende bewustzijn rond voeding en gezondheid in de maatschappij daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronisch zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daarom een belangrijke doelgroep binnen het domein van gepersonaliseerde voeding.

 

Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen botsten de partners van PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food)

op een aantal ontbrekende schakels in het innovatielandschap. Om dit te verhelpen zal dit project open onderzoeksfaciliteiten aanleggen bij Vives Hogeschool in Roeselare en Brightlands Maastricht Health Campus van Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht, waarbij expertise vanuit de domeinen voeding en gezondheidszorg wordt samengebracht.